Poradňa

Úvod → Archívy → Category → Poradňa

Miloš Bubán: Šoférovanie s cukrovkou

Kategória:

14. november je vyhlásený Medzinárodnou federáciou diabetu a Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň diabetu. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o možnostiach liečby a prevencie. Na Slovensku sa lieči viac ako 350-tisíc diabetikov a ročne pribudne viac ako 20-tisíc nových prípadov.

 

Diabetici rovnako ako aj iní pacienti používajú denne automobil nielen zo súkromných, ale aj z pracovných dôvodov. Posudzovanie splnenia podmienok na vydanie vodičského oprávnenia je popísané v Zbierke zákonov SR. Je rozdiel, či diabetik robí vodičské oprávnenie na osobné auto, nákladné auto alebo kamión. Do úvahy sa vždy berú: dĺžka trasy jazdy, preprava cestujúcich, preprava nebezpečného či nadrozmerného nákladu. U diabetikov sa posudzuje stav žiadateľa, či utrpel ťažkú hypoglykémiu, aké má komplikácie (hlavne očné) a vodiči sa musia pravidelne podrobovať lekárskej prehliadke. Osoba, ktorá sa lieči inzulínom, prípadne inými liekmi, môže byť spôsobilá na výkon daného povolania na základe stanoviska lekárskeho vyšetrenia.

 

Pozor na hypoglykémiu pri šoférovaní!

U diabetika, najmä ak sa lieči derivátmi sulfonylmočoviny alebo inzulínom, patrí k rizikovým situáciám spojeným s vedením motorového vozidla hypoglykémia. Tá môže významne zhoršiť vnímanie okolia, rozhodovanie (vyhodnotenie aktuálnej situácie) a rýchlosť reakcie (schopnosť reagovať na vonkajšie podnety). Každý diabetik by mal mať pri sebe sladký nápoj, tablety hroznového cukru alebo iný zdroj rýchlo pôsobiaceho cukru (napr. cukor, piškóty, keksy, ovocie atď.). Príčinou hypoglykémie môže byť podanie nadmerného množstva inzulínu alebo tabliet (perorálnych antidiabetík), väčšia športová alebo iná fyzická záťaž, málo jedla, jeho neskorší príjem alebo úplné vynechanie, požitie alkoholu, zmeny v dávkovaní inzulínu, prípadne aplikácia inzulínu do namáhanej končatiny (napr. do nohy pred cvičením).

 

Nebezpečenstvo hypoglykémie pri šoférovaní

Nebezpečenstvo hypoglykémie spočíva v zhoršení mozgovej činnosti. Tá sa môže prejaviť napríklad spomaleným alebo neúplným vnímaním okolia a rozmazaným videním. Ďalšími prejavmi sú spomalené, nesprávne alebo dokonca úplne chybné rozhodovanie sa a v konečnej fáze hypoglykémie strata vedomia, čo by malo iste tragické následky. Treba si však uvedomiť, že i počiatočné príznaky hypoglykémie, ktorými sú pocit nervozity a hladu, môžu významne zhoršiť reakčné schopnosti, a zapríčiniť tak kolíziu.

 

Najčastejšie príznaky hypoglykémie

Intenzívny pocit hladu, potenie, nervozita, bledosť kože, búšenie srdca, chvenie, prípadne triaška, najmä rúk.

 

Príznaky ťažkej hypoglykémie

Rozmazané videnie, spomalené myslenie, nesúvislá reč, dezorientácia, strata vedomia.

 

Ako minimalizovať riziko hypoglykémie?

Ideálne je udržiavať glykémiu počas jazdy nad hodnotou 5,5 mmol/l. Pred začiatkom jazdy si vždy zmerať glykémiu a ak je nižšia ako 5,5 mmol/l, najesť sa. U ťažších stavov merať glykémiu počas jazdy aspoň raz za hodinu, počas šoférovania mať po ruke sladký nápoj pre prípad blížiacej sa hypoglykémie, nešoférovať, kým dobre nepoznáme príznaky hypoglykémie. V tomto prípade sa hypoglykémia môže objaviť náhle a vtedy nie je možné na ňu primerane zareagovať

 

Čo robiť pri hypoglykémii?

Pri najmenšom podozrení na hypoglykémiu treba okamžite automobil zastaviť a vybrať kľúč zo zapaľovania. Skúsení pacienti prichádzajúcu hypoglykémiu už veľmi bezpečne poznajú, menej skúsení by si mali hladinu cukru overiť glukomerom. Ak ide o hypoglykémiu, treba okamžite užiť malú dávku cukru (napr. vo forme kocky cukru, glukózového koncentrátu, cukrom sladeného nápoja, nie však typu light). Odporúčané množstvo cukru sa pohybuje okolo 10 – 40 g podľa závažnosti a hodnoty glykémie. Orientačne sa dá počítať s tým, že 10 g cukru zvýši glykémiu približne o 0,7 mmol/l (10 g cukru zodpovedá 1 dl ovocného džúsu alebo kolového nápoja). Pri ťažkej hypoglykémii môže nastať situácia, že si pacient nie je schopný pomôcť sám (je dezorientovaný alebo v bezvedomí) a v takýchto prípadoch je nevyhnutné okamžite privolať odbornú pomoc (rýchlu záchrannú službu). Po prekonanej hypoglykémii treba počkať minimálne 45 minút, kým sa organizmus nezotaví a kým sa jeho nervové funkcie nevrátia na obvyklú úroveň. Preto by sme sa pred uplynutím spomínaných 45 minút nemali púšťať do ďalšej jazdy.

Jazda za nepriaznivých okolností

 • Hmla: nepredbiehať, použiť hmlové svetlá, udržiavať dostatočnú vzdialenosť od kraja i stredu vozovky, pri veľmi zlej viditeľnosti stiahnuť okná alebo zastaviť.
 • Dážď: pozor na šmyk, pozor na „vodnú sprchu“ pri jazde za nákladným vozidlom a pri jeho predbiehaní, pri daždi treba mať k dispozícii kvalitnú zmes v ostrekovači na umytie čelného skla.
 • Noc: čisté predné sklo zreteľne zvyšuje viditeľnosť, je lepšie sa držať pri stredovej deliacej čiare vozovky, pozor na mikrospánok – ten často vyvoláva sledovanie červených svetiel vozidla pred nami, pozor na neosvetlených chodcov, cyklistov a motoristov, najmä pri jazde cez obec.
 • Sneh: nezanedbávať výmenu zimných pneumatík – brzdná dráha na snehu je oveľa dlhšia ako na suchej ceste (napr. pri rýchlosti 50 km/h pri zimných pneumatikách je cca 43 m!), pozor na šmyk, pozor pri teplotách okolo 0 ºC, keď najčastejšie vzniká námraza.

 

MUDr. Miloš BUBÁN
Gastrocentrum Bajkalská s. r. o., Bratislava

 

 

Každý chce dlho žiť, ale nikto nechce byť starý…

Kategória:

STARNUTIE

 

Každý človek starne inak. Životný štýl môže starnutie oddialiť, ale aj výrazne skrátiť. A nielen starnutie, ale aj samotný život. Dôležité je vedieť, že spôsob života sa podpíše aj na našom starnutí.

 

Vzhľadom k zlepšeniu životných podmienok sa počet starých ľudí na svete oproti minulosti zvýšil. Starý človek sa nazýva geront. Gerontológia skúma všetky zmeny v starobe (nielen psychické, ale aj somatické a sociologické). Starnutie sa vyznačuje morfologickými a funkčnými zmenami. Týka sa to telesných zmien, psychických i sexuálnych, taktiež zmien v trávení, zmyslovom vnímaní, ale aj sociálnom postavení. K veľmi vážnym zmenám patrí najmä odchod do dôchodku, neraz presťahovanie sa (do domova dôchodcov a pod.) a tiež zvýšená závislosť od druhých. Ľudia v tomto veku sú náchylnejší na rôzne druhy ochorení a na komplikácie, ktoré z ochorení môžu vzniknúť.

 

Všetci veľmi dobre vieme, že staroba so sebou prináša aj viditeľné znaky na tele. Niektoré sú zvonka menej postrehnuteľné, prezradí ich ale zníženie funkcie niektorých orgánov. Menia sa nám vlasy (šedivenie, vypadávanie, plešivosť), nechty (sú hrubšie a lámavé). Koža sa stáva suchou a môže sa pridať aj svrbenie (z dôvodu poškodenia nervových vlákien a zmyslových zakončení). Na rukách a ramenách sa nachádzajú hnedé, starecké škvrny. Stráca sa pružnosť svalstva a stratou podkožného tuku sa zníži tolerancia ľudí na chlad.

 

Môžu sa objaviť iné zmeny: znižovanie imunity, suchosť úst, menej žalúdočných štiav i tráviacich enzýmov (poruchy trávenia), spomalenie pohyblivosti čriev vedie k zápche, poruchy vylučovania (u mužov zväčšená prostata, u žien unikanie moču), vymiznutie reprodukčnej schopnosti, zhoršenie zraku i sluchu, spomalenie hybnosti, horšia prispôsobivosť a reakcia na stres. U mnohých jedincov pribúdajú ischemické choroby srdca, poruchy tlaku krvi, cievne zmeny, dýchacie ťažkosti, osteoporotické komplikácie a pod.

 

Ale nebudeme hovoriť len o tom, čo mnohých v starobe zarmucuje. Aj jeseň života sa dá prežiť plnohodnotne a s radosťou. Treba sa len obklopiť pozitívnymi ľuďmi, ktorí vám energiu dodajú, nie berú. Príjemné posedenia s priateľmi, primerané cestovanie, koníčky. To všetko patrí aj do života seniorov, a nie je to len vymoženosťou mladých.

 

Prinášame vám zopár rád, ako si predĺžiť slnko v jeseni života

 

 1. Strava by mala byť menej energetická (1200 kcal denne), keďže metabolizmus je znížený a u niektorých z nás je znížená aj telesná aktivita. Nutný je dostatok výživnej hodnoty potravy s veľkým obsahom vitamínov a minerálov. Dôležitý je funkčný chrup na dostatočné spracovanie potravy pred jej prehltnutím. Treba jesť viackrát denne, ale menšie porcie, nie mastné jedlá, zákusky radšej nahradiť zeleninou a ovocím. Nezabúdať na mliečne výrobky, probiotiká.
 2. Na alkoholizmus trpí asi 20 % starých ľudí. Takže alkohol opatrne a s mierou. Dobré vínko alebo pivo k jedlu len v malom množstve, ako digestívum. Alkohol samozrejme nepatrí za volant! Pozor tiež na chronické pitie, ktoré vplýva na všetky systémy tela, a môže byť príčinou nehôd a smrti. Účinok niektorých liekov sa vplyvom alkoholu zvyšuje alebo znižuje.
 3. Proti starnutiu platí aj starý osvedčený a stále platný recept: Starostlivosť o seba! Osvojenie si základných návykov starostlivosti o svoju tvár, telo i dušu, lebo kvalitu života seniora ovplyvňuje aj životný štýl.
 4. Všetci chcú dlho žiť, ale nikto nechce byť starý. Obava, ktorá je obsahom tejto známej vety, vychádza zrejme z nedávnej krutej skutočnosti, keď ľudia po aktívnom pracovnom veku mali v tieni spoločnosti dožiť svoju jeseň života. Nedostatok finančných prostriedkov, nadbytok času, starosť o stále narastajúce potreby svojich ratolestí. Aby osamelý človek v tejto neutešenej situácii prežil aspoň chvíľu medzi ľuďmi, radšej vysedával v čakárňach ambulancií a „piplal“ sa v zdravotnom stave čakajúcich. Len aby nebol doma sám. A pritom s bolesťou v srdci možno myslel na slová známeho spisovateľa Simmela, že „Nikto nie je ostrov…“.
 5. Staroba je však vyjadrením stavu duše, a nie tela. Telo predsa starne každému. I keď pravdou je, že nie rovnako. Ale práve teraz je ten správny čas urobiť niečo pre seba, aby sme si splnili aj tie sny, ktoré sa nám ešte včera zdali nemožné a vzdialené. Je čas, aby sa naše sny nekončili na svitaní! Ale aby sa stali naším skutočným prežívaním dní.

 

MUDr. Miloš BUBÁN, gastroenterológ

Zázrak pre reštart našich buniek – karnozín!

Kategória:
karnozín sa prirodzene vyskytuje v každom organizme

Vedeli ste, že každá svalová bunka vo vašom tele potrebuje karnozín?

Karnozín (carnosine) je 100 % prírodná látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje v ľudskom organizme a jeho najväčšia koncentrácia sa nachádza vo svaloch, srdci a mozgovej kôre. Množstvo karnozínu v našom tele sa rapídne zmenšuje po 30 roku života. To sa dáva tiež do priamej súvislosti s tým, prečo sa nám do 70 roku života znižuje celková hmotnosť a účinnosť svalov v priemere o 40 %.

Užívaním karnozínu sa obnovuje normálna regulácia bunkového cyklu. V ľudskom tele funguje ako “čistič” buniek. Pôsobí tak proti spomaľovaniu fungovania buniek a tiež umožňuje ich lepšiu reprodukciu.

 

Ak patríte do jednej z týchto skupín, užívanie karnozínu vám prospeje

Pre svoje účinky si užívanie karnozínu nemôžu vynachváliť predovšetkým 2 zdanlivo veľmi odlišné skupiny ľudí. Prvou skupinou sú seniori, u ktorých karnozín veľmi dobre pôsobí proti starnutiu buniek. Dôležitý je tiež jeho protizápalový a protinádorový účinok. Karnozín chráni mozgové bunky pred poškodením. Mnohé štúdie odporúčajú jeho užívanie pri autistických poruchách alebo pri Alzheimerovej chorobe.

Druhou skupinou sú vrcholoví a rekreační športovci. Karnozín užívajú pre ochranu svalov pred zranením, zvyšuje ich silu, odolnosť, vytrvalosť a urýchľuje regeneráciu. Zásadný je jeho vplyv na účinné odbúravanie kyseliny mliečnej zo svalov, čím prehlbuje výkon a odďaľuje únavu.

 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o úplne netoxický prírodný proteín, ľudia môžu užívať také množstvo karnozínu, koľko chcú, a to bez vedľajších účinkov. Každé nevyčerpané množstvo sa jednoducho vylučuje z tela močom a potom.

 

Veľmi výhodné je kombinovať karnozín s ďalšími látkami so silnou antioxidačnou aktivitou. Takýmto jedinečným produktom je výživový doplnok Carnosine komplex. Nájdete vo svojej PLUS lekárni teraz za akciovú cenu 35,64 €.

 

Pripravte sa na leto!

Kategória:

Je známe, že slnečné žiarenie spôsobuje predčasné starnutie pokožky, narúša jej funkciu a spôsobuje vznik pigmentových škvŕn. Ponúkame vám naše špeciálne vyvinuté vodeodolné a hypoalergénne opaľovacie prípravky pre deti aj dospelých. Originálna receptúra!

 

Opaľovací krém na tvár SPF 30 anti-aging, 50 ml

Unikátna kombinácia aktívnych látok napomáha zabraňovať predčasnému starnutiu pokožky v dôsledku slnečného žiarenia, zvláčňuje a hydratuje. Navyše obsahuje algae extrakt, panthenol, aloe vera, vitamín E, medovku. Krém je vhodný aj pre citlivú pokožku.
Kozmetický výrobok.

 

Opaľovacie mlieko SPF 30, 230 ml

Chráni pokožku pred poškodením spôsobeným UVA a UVB žiarením. Navyše obsahuje panthenol, vitamín E a aloe vera. Je vhodné aj pre citlivú pokožku.
Kozmetický výrobok.

 

Opaľovacie mlieko KIDS SPF 30, 230 ml

Je určené pre citlivú pokožku detí od narodenia. Chráni pokožku vášho dieťaťa pred poškodením spôsobeným UVA a UVB žiarením. Navyše obsahuje vitamín E, panthenol a aloe vera, ktoré udržujú pokožku hebkú a jemnú.
Kozmetický výrobok.

 

Starostlivosť o pokožku po opaľovaní je tiež veľmi dôležitá. Pokožka stráca pružnosť, hydratáciu, je napnutá, zvyčajne začervenaná a podráždená. Po sprchovaní je dôležité myslieť na ošetrenie pokožky mliekom po opaľovaní. Ak sa spálite, ako prvá pomoc je vhodný Panthenol vo forme spreja. Prináša úľavu, upokojuje a príjemne chladí pokožku. Urýchľuje obnovu poškodených tkanív. Vyberte si z ponuky našich produktov

 

Panthenol 10 % mlieko, 230 ml

S vysokým obsahom panthenolu, aloe vera, bambuckého masla, mandľového oleja a komplexu vitamínov A, B, E bolo vyvinuté pre maximálne upokojenie, intenzívnu hydratáciu, podporu regenerácie pokožky podráždenej slnečným žiarením, kúpaním, suchom, vetrom či mrazom. Špeciálne vyvinuté upokojujúce regeneračné mlieko aj pre suchú a citlivú pokožku.
Kozmetický výrobok.

 

Panthenol 10 % sprej, 150 ml

S vysokým obsahom panthenolu, aloe vera, komplexom vitamínov A, C, E a ureou bol vyvinutý pre upokojenie, hydratáciu a podporu regenerácie pokožky podráždenej slnečným žiarením, kúpaním, suchom, vetrom či mrazom. Pri aplikácii vznikne bohatá pena, ktorá sa veľmi dobre rozotiera, vstrebáva a nezanecháva mastný film. Je vhodný aj pre obzvlášť suchú a citlivú pokožku.
Kozmetický výrobok.

 

Panthenol Sensitive Kids 6 % sprej, 150 ml

S obsahom panthenolu, komplexu vitamínov B, E a urey bol vyvinutý pre upokojenie, hydratáciu a podporu regenerácie detskej pokožky. Obsahuje telu prirodzené hydratačné zložky. Pri aplikácii vznikne bohatá pena, ktorá sa veľmi dobre rozotiera, vstrebáva
a nezanecháva mastný film. Je vhodný aj pre obzvlášť suchú a citlivú pokožku. Vhodný pre deti od 3 rokov.
Kozmetický výrobok.

 

 

Žiadajte vo svojej PLUS LEKÁRNI.

 

Bolesti na hrudníku nie sú vždy iba „OD SRDCA“

Kategória:

Bolesti na hrudníku sú v prvom rade pre pacienta bolesťami, ktoré spôsobuje choré srdce a tak ich pripisuje práve tomuto orgánu. Avšak bolesti na hrudníku môžu mať aj nekardiálne príčiny a je ich dokonca oveľa viac.

 

My sa ale tentoraz pristavíme pri bolestiach, ktorých príčinou môže byť chorý  tráviaci systém. Musíme vtedy myslieť predovšetkým na ochorenie pažeráka, žalúdka, žlčových ciest a pankreasu. Bolesti sa môžu z týchto orgánov prenášať na miesta, ktoré sa pripisujú srdcu a neraz sú aj popis bolestí a pocity u pacienta také podobné, že môže prísť k omylu. Prirodzene podrobné vyšetrenie, anamnézou počnúc, nás nakoniec privedie, alebo malo by, k správnej diagnóze.

 

Začneme pažerákom, ktorého hlavnou funkciou je posun potravy do žalúdka. Má úlohu aj pri zábrane vstupu žalúdočného obsahu späť do pažeráka (reflux), ale podľa potreby musí umožniť i vracanie. K hlavným príznakom ochorenia pažeráka patrí okrem sťaženého hltania tiež u mnohých ľudí známe pálenie záhy (pyróza), grganie, návrat stravy zo žalúdka do pažeráka a najmä bolesti na hrudníku, ktoré v rámci diferenciálnej diagnostiky treba správne spoznať a „očistiť“ od bolestí, ktoré by mohli byť typickými bolesťami na hrudi pri ischemickej chorobe (stenokardie) alebo tlakmi na hrudi pri kardiovaskulárnych chorobách.

 

Na pažeráku rozoznávame neuromuskulárne poruchy (nervovo-svalové), hiátové hernie (kedy sa časť pažeráka so žalúdkom pretláča cez bránicu do hrudnej dutiny), zápaly pažeráka, refluxnú chorobu pažeráka, nádory pažeráka a iné ochorenia, ktorých sprievodným príznakom môžu byť spomínané bolesti na hrudi.

 

Najčastejšie sa jedná o hiátové hernie a refluxnú chorobu. Pri hiátovej hernii ide o presunutie žalúdko-pažerákového spojenia a/alebo časti žalúdka pažerákovým hiátom do hrudnej dutiny. Poznáme viac typov, ale dôležitá je aj možnosť komplikácie, pri ktorých tiež býva bolesť na hrudníku, najmä v dolnej časti (príde k zatlačeniu časti žalúdka). V rámci diferenciálnej diagnostiky pri bolestiach hrudníka musíme myslieť aj na zápaly pažeráka. Tie môžu mať príčinu infekčnú (najčastejšou je kandidóza), chemickú (po kyselinách a lúhoch), alebo inú. Avšak v praxi sa môžeme stretnúť aj so sliznicou pažeráka poškodenou liekmi pri ich nedostatočnom zapití tekutinou (KCl, bifosfonáty).

 

Najčastejšou príčinou bolestí, ktoré pripomínajú ochorenie srdca a typické bolesti na hrudi stenokardie je refluxná choroba pažeráka. V populácii sa vyskytuje približne od 2 do 5 %. Pri nej dochádza k dráždeniu dolnej časti pažeráka a zápalu sliznice.

 

Príčinou je porušená funkcia žalúdkovo-pažerákového (gastroezofageálneho) spojenia, nedostatočná zatváracia funkcia dolného zvierača pažeráka. Často sa spája aj s hiátovou herniou, o ktorej sme hovorili už vyššie. Práve pri tomto ochorení býva často okrem pálenia záhy aj pacientami udávaná bolesť v nadbrušku, teda epigastriu (časť brucha nad žalúdkom), neraz aj s vyžarovaním do oblasti srdca, za hrudnú kosť a pod. Jednoduchým vyšetrením (endoskopia) sa objektivizuje a úspešne lieči, i keď sa zvykne vracať. Bolesti môžu spôsobiť aj vredy pažeráka, trhliny na dolnej časti pažeráka (napr. Mallory-Wiessov syndróm po ťažkom zvracaní), ale aj divertikuly (vydutiny, slepé výchlipky dutého orgánu) pažeráka niekedy vyvolajú pocit tlakovej bolesti. Pre úplnosť spomíname smutnú kapitolu ochorení pažeráka, a to sú zhubné nádory, ktoré sú v čase ťažkostí už často v štádiu, keď pomoc pacientovi nie je taká, ako by sme si želali.

 

Samozrejme, nezabúdame ani na orgány tráviaceho traktu, ktoré sú uložené podstatne nižšie, ako je oblasť srdca, ale môžeme sa stretnúť s prípadom, keď pri ich ochorení pacient pridáva k iným ťažkostiam aj bolesti v oblasti hrudníka, za hrudnou kosťou. Niekedy tak robí pri zápaloch sliznice žalúdka, pri vredovej chorobe, pri nádore žalúdka, ktorý je uložený vysoko a prerastá až do pažeráka,  Rovnako sa môžu objaviť aj ťažkosti pri zápalových chorobách žlčníka, podžalúdkovej žľazy, kamienkoch v žlčníku a žlčových cestách. V týchto prípadoch sú ale dominantné iné príznaky.

 

Lekár nikdy nesmie zabudnúť na presné odobratie anamnézy. Pri pozornom počúvaní pacienta a kladení otázok nám sám neraz prezradí diagnózu. Doplníme vlastné vyšetrenia a k tomu všetky vyšetrenia, ktoré vedú k správnej diagnostike. Jedná sa nielen o vyšetrenia krvi a moču, ale aj prístrojové vyšetrenia. V gastroenterológii napr. endoskopia, rtg pasáž, CT a MR vyšetrenia, endosonografia, PH metria, radionuklidová scintigrafia, manometria, a mnohé ďalšie.

 

Ako teda sami vidíme, bolesť na hrudníku nie je vôbec jednoduchá a jej príčinou môžu byť mnohé iné orgány a nielen srdiečko, na ktoré pri týchto bolestiach najčastejšie myslíme.

 

Miloš Bubán: Vieme čo jeme?

Kategória:

MUDr. Miloslav Bubán, uznávaný gastroenterológ.

 

Väčšina z vás si ho asi pamätá ako hlásateľa a moderátora z televízie, kde pôsobil viac ako 30 rokov. Napriek tomu sa vždy na plný úväzok venoval profesii lekára, ktorú miluje najviac. Oddychuje hlavne pri cestovaní. Je to jeho vášeň. Pripravili sme pre vás sériu jeho článkov, prvý z nich na tému „Vieme čo jeme?“.

 

Už sme si zvykli, že chémia nás sprevádza na každom kroku od rána do večera a samozrejme sa dostala aj do potravín. Do potravín sa bežne pridávajú látky, ktoré predlžujú trvanlivosť potravín, zvýrazňujú alebo obnovujú farbu potravín, zvyšujú alebo regulujú kyslosť a zahusťovacie vlastnosti, prípadne dodávajú potravinám sladkú chuť bez použitia repného cukru. Teda prídavné látky, ktoré nazývame aj aditíva. Poznáme ich ako  rôzne zahusťovadlá, emulgátory, prídavky na zjemnenie chute, na jej zvýraznenie, aromatické látky, aditíva pre lepšiu farbu, vôňu, či na predĺženie doby trvanlivosti.

 

Mnohé aditíva sú prírodného pôvodu a nielenže nepredstavujú pre organizmus človeka žiadne riziko, ale môžu mať dokonca ochranný účinok:  (kyselina askorbová – vitamín C, lecitín – znižuje cholesterol, tokoferoly – vitamín E, kurkumín – žltá farba z korenia kurkuma s protirakovinovým účinkom, riboflavín – vitamín B2 a pod.) Tu sú napr. niektoré priaznivo pôsobiace látky: E 170 – uhličitan vápenatý, E 270 – kyselina mliečna ,E 290 – oxid uhličitý, E 300 – kyselina askorbová /vitamín C/, E 306 – výťažok bohatý na tokoferol, E 322 – lecitíny, E 410 – karobová guma, E 440 – pektín, E 948 – kyslík.

 

Na obale každej predávanej potraviny musí byť uvedený zoznam všetkých prídavných látok. Poradie býva zostupne podľa množstva obsiahnutej látky, pričom každá látka je uvedená celým názvom alebo medzinárodným číselným trojciferným, alebo štvorciferným číslom za písmenom E. Používanie potravinových aditív regulujú národné aj európske normy. Vo väčšine krajín existujú inštitúcie, ktoré udeľujú povolenie na použitie príslušnej látky. Niektoré inštitúcie vykonávajú svoj vlastný výskum (USA, EU, Kanada), iné (SR je vo väčšine prípadov medzi nimi) vychádzajú zo zistených a predložených údajov.

 

Na potraviny s vysokým obsahom aditív a konzervačných látok môže upozorniť neprimerane nižšia cena, veľmi dlhá trvanlivosť, neprirodzená farba, i keď tieto ukazovatele nie sú celkom spoľahlivé. Ako spotrebitelia máme jediný nástroj, ako ponuku potravín na trhu usmerniť – vyberať si medzi potravinami a nekupovať potraviny nevyhovujúce.

 

Niekedy ale zloženie potravy nemôžeme ovplyvniť, najmä v reštaurácii, v závodnej jedálni či na návšteve. A nemôžeme ovplyvniť ani spôsob prípravy. Syntetické farbivá a konzervačné látky obsahujú aj niektoré lieky. Rovnako žuvačky bez cukru a DIA výrobky obsahujú náhradné sladidlá, ale to iste nebude dôvod pre ich odmietanie.

 

Po zhodnotení množstva „éčiek“ v potravinách si ako gastroenterológ myslím, že pre vznik ohrozujúcich chorôb sú dôležitejšie iné opatrenia. Znížiť konzumáciu nadmerného množstva tukov, nasýtených mastných kyselín, cukru, soli, kofeínu a alkoholu. Taktiež nefajčiť a zvýšiť nedostatočný príjem prírodných antioxidantov z ovocia, zeleniny a orechov, jesť viac vlákniny z obilnín a strukovín. Ľudia sa málo hýbu a sú obézni. Ale samozrejme nezabúdame ani na to, o čom sme doteraz hovorili, odporúčame aj vyhýbať sa zbytočným chemickým látkam v potravinách a jesť čo najprirodzenejšiu stravu (obilniny, strukoviny, ovocie, zeleninu, orechy, olejnaté semená).

 

NA ZÁVER ZOPÁR DOBRÝCH RÁD:

 

 1. Snažte sa čo najviac variť z čerstvých surovín, mäsa, ovocia a zeleniny, ktoré žiadne éčka neobsahujú.
 2. Obmedzte príjem priemyselne spracovaných hotových výrobkov a rýchleho občerstvenia. Ak už sa im nemôžete vyhnúť, snažte sa, aby ste minimálne raz denne konzumovali čerstvé potraviny.
 3. Pozorne sledujte údaje na etiketách. Často krát hneď vedľa výrobku nabitého aditívami nájdete podobný s menším množstvom prísad. Čím menej éčok denne, tým lepšie pre vás a vaše deti.
 4. Pokiaľ vám to peňaženka dovolí, kupujte bio výrobky na trhoch.
 5. Jedzte veľa ovocia a zeleniny, obsahujú dôležité antioxidanty, ktoré vám pomôžu odbúrať z tela škodliviny.
 6. Nepoužívajte v kuchyni žiadne umelé dochucovadlá, ak máte malé deti. Radšej si dajte trošku námahy a potraviny im dochuťte zmesou rôznych byliniek. Urobia vám oveľa lepšiu službu.

 

Zabojujte s nádchou rýchlo

Kategória:

Pri ceste do práce stretnete niekoľko kýchajúcich ľudí, kolegyňa pri stole sa nevie odtrhnúť od balíčka vreckoviek a spolubývajúci začne pociťovať škrabanie v hrdle, oslabenie a podráždenie. Nemáte šancu! Kontakt s vírusmi spôsobí, že zápal nosovej sliznice po dvoch dňoch dostihne aj vás. Ako zmierniť príznaky nádchy? Čím ich liečiť? Existuje viacero osvedčených metód, ktoré sa oplatí použiť.

 

Nádcha je prenosným ochorením. Vírusy sa do zdravého organizmu dostanú v kvapkách tzv. kvapôčkovou infekciou. Stačí, že sa chorý objaví v tej istej miestnosti ako vy, alebo tam bol predtým. V takom prípade začnete pociťovať príznaky, ako napríklad: svrbenie v nose, celkové oslabenie, podráždenie. Následne sa rozšíria cievky nosovej sliznice, vznikne opuch nosovej sliznice a začnete mať ťažkosti s dýchaním nosom. Komplikuje vám to fungovanie a vykonávanie bežných činností počas dňa a negatívne ovplyvňuje zaspávanie a pokojný spánok v noci. V boji s vírusmi vám môžu pomôcť inhalácie rumančekového záparu, horúci kúpeľ alebo čaj s medom a zázvorom. Počas prvých dní infekcie treba zostať doma, aby sa telo rýchlo zbavilo „narušiteľov“. Nezabúdajte, že na začiatku choroby ste „prenášačmi infekcie“ a rýchlo môžete niekoho nakaziť.

 

Osvedčeným domácim liekom na nádchu je rozohriatie nôh horúcou vodou s kuchynskou soľou a kúpeľ s prídavkom mätového alebo eukalyptového oleja. Rovnako dôležitý pre posilnenie organizmu je aj odpočinok. Pred  spaním si natrite chodidlá gáfrovou masťou, obujte si hrubé vlnené ponožky a zabaľte sa do ďalšej deky, aby ste sa v noci vypotili.

 

Je vhodné zadovážiť si lieky, ktoré pomôžu uvoľniť dýchanie nosom a zmierniť príznaky nádchy.

 

Nosová roztoková aerodisperzia, napríklad OLYNTH 0,1 % alebo OLYNTH HA 0,1 % rýchlo uvoľňuje upchatý nos a vedľajšie nosové dutiny vďaka obsahu xylometazolínu a má dlhodobý účinok až 10 hodín. Liek OLYNTH HA 0,1 % navyše zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka unikátnemu zloženiu 3 látok so zvhlčujúcim účinkom (kyselina hyalurónová vo forme sodnej soli, glycerol, sorbitol) a neobsahuje konzervačné látky, môže sa používať 1 rok po otvorení.

 

Lieky OLYNTH sú k dispozícii v 2 variantoch: OLYNTH 0,1 % pre dospelých a deti od 6 rokov a OLYNTH 0,05 % pre deti od 2 do 6 rokov. Žiadajte vo svojej PLUS lekárni.

 

Literatúra: P. Rapiejko, A. Lipiec, Podział nieżytów nosa, [v:] „Alergia”, 2013, nr 2, s. 6-8.
MAT/6372/12/2018, Držiteľ rozhodnutia o registrácii: McNeil Heatlhcare (Ireland) Limited, Írsko. Lokálny zástupca: Johnson & Johnson, s.r.o., Karaďžičova 12, 821 08 Bratislava. 

Bolesť hrdla u detí

Kategória:
bolesť hrdla u detí

Bolesť v hrdle postihuje deti výrazne častejšie než dospelých, až osemkrát ročne. Dôvodov je hneď niekoľko. Vírusy vyvolávajúce nachladenie sprevádzané bolesťou v hrdle sa ľahšie uchytia na slizniciach dieťaťa, ktoré doposiaľ nemá plne zrelý imunitný systém. Deti navštevujúce škôlky sú navyše vystavené zvýšenému riziku prenosu infekcie od ostatných detí, pretože si často vkladajú hračky či ruky do úst.

 

Čo sa deje v hrdle, keď nás v ňom bolí?

Najčastejšou príčinou bolesti v hrdle sú vírusy a baktérie. Ich prítomnosť v dutine ústnej a hrdle spustí okamžitú obrannú reakciu nášho tela. Tento boj je sprevádzaný bolesťou, zápalom, prekrvením, vznikom opuchu na postihnutom mieste. Zle sa nám prehĺta, v hrdle nás škriabe, je začervenané, páli a bolí.

 

Čo je špecifické pre bolesť hrdla u detí?

Detská sliznica v hrdle je veľmi citlivá. U malých detí mladších ako dva roky môže bolesť v hrdle vzniknúť nielen kvôli infekcii, ale aj vďaka obyčajnému pobytu vonku na studenom vzduchu alebo na suchom vzduchu v interiéri. Bolesť v hrdle je najmä u malých detí často sprevádzaná suchým dráždivým kašľom spôsobeným podráždením slizníc.

 

Ako pre dieťa dobre vybrať prípravok na bolesť v hrdle zo širokej ponuky?

Vhodný je prípravok, ktorý je vyvinutý špeciálne pre deti a rešpektuje ich špecifiká, napr. citlivejšie sliznice, častejšie užívanie, preverené použitie už u tých najmenších (napr. od 1 roka), vhodné zloženie šetrných účinných látok, napr. byliniek, eliminácia farbív, alkoholu, cukru, lepku a pod. V prípade prípravkov pre deti je dôležitá aj príjemná forma, aby proti užívaniu protestovali čo najmenej a dokázali ju bez problémov užiť. Vhodné sú okrúhle pastilky, ktoré sa deťom dobre cmúľajú a zároveň príjemne chutia, taktiež lízanky alebo sirup pre tých najmenších, ktorí ešte pastilku vycmúľať nedokážu.

Medzi mnohými prípravkami na bolesť v hrdle určenými primárne pre dospelých nájdete v lekárni aj detský prípravok junior-angin vo forme pastiliek, sirupu a najnovšie aj lízaniek. Junior-angin pastilky s jemnou jahodovou príchuťou sú určené pre deti od 4 rokov. Obsahujú výťažok z lišajníka na upokojenie bolesti v hrdle a pantotenát na ochranu a zhojenie podráždenej sliznice dutiny ústnej a hrdla. Junior-angin sirup je vhodný pre deti už od 1 roku veku. Aktívnymi zložkami sú bylinné výťažky z lišajníka a slezu. Upokojujú bolesť v hrdle aj dráždivý kašeľ. Sirup neobsahuje cukor, lepok ani laktózu, je bez umelých farbív a bez alkoholu. Zaujímavou novinkou sú junior-angin lízanky. Obsahujú lišajník, pantotenát a vitamín C. Majú príjemnú jahodovú príchuť a sú určené pre deti od 3 rokov.

 

Prípravky junior-angin žiadajte vo svojej PLUS LEKÁRNI.

Žltačka typu C je tichý zabijak

Kategória:
žltačka typu C je tichý zabijak

Je vaša pečeň v ohrození?

 

Pečeň je pre život nevyhnutný orgán. Jej závažné poškodenie sa môže skončiť až smrťou.

 

Slovensko je na štvrtom mieste v Európe v úmrtnosti na ochorenia pečene. Medzi veľmi závažné patria aj vírusy, ktoré spôsobujú hepatitídu C známu ako žltačka typu C. Odborníci predpokladajú, že na Slovensku žije až 35-tisíc ľudí s týmto vírusom, pričom viacerí o svojom ochorení vôbec nevedia. Vírus hepatitídy C prežíva v pečeni, kde po vniknutí do zdravých pečeňových buniek spôsobí zápal.  Po čase sa môže prejaviť poruchou jej funkcie. Príznaky ako únava či nechutenstvo si len málokto spojí so závažným ochorením, preto sa táto žltačka často označuje aj ako tichý zabijak.

 

V rozhovore nám pani profesorka Gazdíková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave priblíži úskalia tejto choroby.

 

Žltačka typu C, ktorú spôsobuje vírus hepatitídy C, je označovaná ako tichý zabijak. Môžete nám povedať, prečo dostala práve toto pomenovanie?

Vírus hepatitídy C je vyvolávateľom žltačky typu C, ktorá sa v akútnom štádiu nemusí prejaviť vôbec. Prípadne sa prejavá iba miernymi príznakmi, ktoré pripomínajú chrípku alebo iné bežné vírusové ochorenia, a preto sa väčšinou nediagnostikuje. U niektorých ľudí po prekonaní akútnej infekcie vírusom hepatitídy C prechádza toto ochorenie do chronickej hepatitídy C, čo znamená, že ochorenie trvá dlhšie ako pol roka. Nakoľko vírus hepatitídy C prežíva v pečeni, v priebehu desaťročí môže u časti pacientov nebadane poškodzovať pečeň. Následne môže viesť až k jej nezvratnému závažnému poškodeniu so vznikom cirhózy alebo rakoviny pečene. A práve preto, že sa u niektorých nakazených ľudí diagnostikuje infekcia vírusom hepatitídy C až v pokročilom štádiu ochorenia pečene, sa zvykne tento typ hepatitídy označovať aj ako tichý zabijak.

 

Čiže pacient môže mať žltačku aj niekoľko rokov, a nemusí o tom vedieť?

Áno, presne tak. A práve to je príčina spomínaných závažných poškodení pečene spôsobených vírusom hepatitídy C. Nakoľko sú príznaky na začiatku ochorenia podobné chrípke, veľa ľuďom ani nenapadne, že by sa mohlo jednať o infekciu spôsobenú vírusom hepatitídy C a vôbec nevyhľadajú lekára. Následne dôjde k zlepšeniu klinického stavu, úplne zabudnú na prekonanú „chrípku“ a stále majú v organizme vírus hepatitídy C, ktorý poškodzuje hlavne pečeň, ale môže spôsobovať aj postihnutie iných orgánov, napríklad obličiek, svojimi tzv. mimopečeňovými prejavmi.

 

Aké sú najčastejšie príznaky tohto ochorenia, vieme ich sami rozpoznať?

Žiaľ, príznaky sú veľmi všeobecné, nešpecifické a ľahko zameniteľné s bežnými ochoreniami, ako sú napríklad infekcie dýchacích ciest, chrípka a podobne. Môže sa prejavovať únavou, nevoľnosťou, nechuťou do jedla, poruchami trávenia. Laboratórnym znakom môžu byť aj dlhodobo zvýšené pečeňové testy, ktorých príčina nebola jasne stanovená. Niekedy sa pripisuje stukovateniu pečene, ktoré je typické pre obéznych pacientov. Preto možnou rizikovou skupinou sú aj pacienti, ktorí dlhodobo užívajú prípravky na podporu pečene, bez toho, aby u nich bola práve vírusová príčina poškodenia pečene vylúčená. Mnoho nakazených ľudí však tieto príznaky vôbec nepociťuje a dokonca ani normálne pečeňové testy nevylučujú infekciu vírusom hepatitídy C.

 

Žltačka typu C je často spájaná s narkomanmi. Ako sa môžeme infikovať žltačkou typu C?

Žltačka sa netýka iba drogovo závislých. Vírus bol prvýkrát identifikovaný až v roku 1989 a až v roku 1992 sa zaviedla laboratórna metóda, ktorá umožňuje stanoviť prítomnosť vírusu hepatitídy C v krvi. Nakoľko sa prenáša hlavne priamym kontaktom s ľudskou krvou, bola pred rokom 1992 najčastejšou príčinou prenosu tohto vírusu transfúzia krvi alebo iných krvných preparátov, alebo chirurgické výkony. Mnoho pacientov zabudlo, že mali pred 25 rokmi transfúziu krvi a nájsť presnú príčinu prenosu je niekedy náročné až nemožné. Získať vírus je možné aj kontaktom s akoukoľvek nesterilnou ihlou, a to platí nielen pre užívateľov drog, ale tiež pri tetovaní alebo pírsingu, realizovanom u menej zodpovedných poskytovateľov takýchto služieb. Ďalšou možnou cestou infikovania sa vírusom hepatitídy C je dokonca aj ošetrenie u zubára alebo akupunktúra pri nedodržaní všetkých potrebných hygienických zásad s požívaním jednorazového zdravotníckeho materiálu (napr. ihly).

 

 

Dá sa ochorenie liečiť?

V súčasnosti je liečba žltačky typu C takmer stopercentne účinná. Pre pacienta nie je náročná a je veľmi dobre tolerovaná. Na trhu sú k dispozícii lieky, ktoré pacienti užívajú v pravidelných intervaloch, pričom sú pravidelne ambulantne sledovaní a vôbec nie je potrebná hospitalizácia.

 

Čiže dá sa počas liečby žltačky viesť plnohodnotný život?

Áno, samozrejme. Pacient je poučený o liečbe a ako má k nej aj pristupovať. Ak máme podozrenie, že trpíme žltačkou C, aké kroky máme podstúpiť? Navštíviť všeobecného lekára a požiadať ho o cielené vyšetrenie protilátok proti tomuto vírusu a v prípade ich pozitivity o poukázanie na odborné infektologické, prípadne hepatologické vyšetrenie.

 

Ako sa môžeme chrániť pred touto zákernou chorobou, existuje prevencia?

Prevencia žltačky typu C spočíva v dodržiavaní zásad, ktorými sa zabráni prenos krvou prenosných ochorení. Treba sa vyvarovať najmä zákrokom, pri ktorých sa porušuje celistvosť kože, napr. pírsing a tetovanie, najmä ak nemáme záruku, že sa robia jednorazovými pomôckami, alebo spoľahlivo sterilizovanými. Vyhýbať sa spoločnému používaniu ostrých predmetov, ako sú napr. žiletky, holiace strojčeky, manikúry. Narkomani by sa mali vyhnúť spoločnému používaniu ihiel a striekačiek. Na zabránenie prenosu sexuálnou cestou je potrebné používať kondómy.

 

Je možné dať sa zaočkovať proti hepatitíde C?

Žiaľ nie, lebo napriek veľkým snahám sa ani za 28 rokov od objavenia vírusu na rozdiel od hepatitídy A a B nepodarilo vyrobiť očkovaciu látku.

 

Zoznam centier, kde sa lieči hepatitída C aj s telefonickými kontaktmi

Viac informácií o možnom riziku získate vo svojej PLUS lekárni. Dostupné po celom Slovensku.

Parazity spôsobujú kožné problémy aj zažívacie ťažkosti

Kategória:
parazity sú hrozbou kvôli pomalému nástupu prejavov

Parazity žijú medzi nami a v nás. Často o tom ale ani nevieme. Parazity predstavujú hrozbu práve kvôli ich pomalému nástupu prejavov. Nevieme o nich a pritom môžu žiť pokojne v našich orgánoch a vysávať z nás živiny pre ich rast. V súčasnej dobe sa zabúda na tieto nenápadné tvory, ktoré môžu bez problémov kolovať v našom tele. Postupne však začnú pribúdať zdravotné ťažkosti, ktoré nevedomky pripisujeme niečomu úplne inému.

 

Ako sa parazity prenášajú?

Prenos parazitov na človeka býva rôzny, ale najčastejšie sa črevné parazity do tela dostanú v potravinách, ktoré neboli dostatočne tepelne upravené – „tatarák“, sushi atď. Bežne sa môžeme nakaziť i konzumáciou  neumytého ovocia a zeleniny. Parazity sa do tela dostávajú aj pri kontakte s mačkou (toxoplazmóza) či psom (hlísta) alebo od nakazenej osoby (mrľa). Ohrozenou skupinou môžu byť aj ľudia, ktorí pracujú s hlinou. Naše deti sa veľmi často infikujú v detskom kolektíve alebo na zamorených pieskoviskách.

 

Dá sa pred nimi ochrániť?

V dnešnej uponáhľanej dobe ľudia zabudli na rad odporúčaní a rady našich babičiek, ktoré mali proti parazitom osvedčené bylinky. Taký cesnak bol vždy obľúbenou rastlinkou proti mrliam. Alebo tinktúry z orecha, ktoré parazity vypudzovali z tela. Menujme ešte aspoň palinu, ktorá dokáže parazity v črevách usmrtiť. Veľmi účinný je aj vrcholák, ktorý pomáha zachovať tráviaci trakt bez parazitov. Ale aj papája, ktorá obsahuje špeciálny enzým pre lepšie trávenie a tiež proti parazitom.

 

Dnes ale existujú aj jednoduchšie a efektívnejšie riešenia. Účinné látky z týchto storočiami osvedčených bylín a rastlín možno extrahovať, pričom extrakty sú oveľa účinnejšie ako samotné rastlinky. Moderné technológie výroby tabliet či kapsúl potom zabezpečia ich fungovanie presne tam, kde to je potrebné, a to v našich črevách.

 

Práve takto funguje doplnok stravy ParazitEX. Nájdete vo svojej PLUS lekárni.