AESCIN, 20 mg

5,85 5,05 
AESCIN, liek pre dospelých pri liečbe lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín.