Lekáreň LIMBA

Lekáreň LIMBA
Podtatranská 2501
058 01 Poprad
Slovensko
Telefón: +421 52 772 2657
E-mail: riaditel@lekarenlimba.sk
Web: http://www.lekarenlimba.sk