Lekáreň Pri prameni

Lekáreň Pri prameni
Kapitulská 11
974 01 Banská Bystrica
Slovakia
Telefón: +421 48 412 5235
E-mail: priprameni@gmail.com