Miloš Bubán: Šoférovanie s cukrovkou

14. november je vyhlásený Medzinárodnou federáciou diabetu a Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň diabetu. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o možnostiach liečby a prevencie. Na Slovensku sa lieči viac ako 350-tisíc diabetikov a ročne pribudne viac ako 20-tisíc nových prípadov.

 

Diabetici rovnako ako aj iní pacienti používajú denne automobil nielen zo súkromných, ale aj z pracovných dôvodov. Posudzovanie splnenia podmienok na vydanie vodičského oprávnenia je popísané v Zbierke zákonov SR. Je rozdiel, či diabetik robí vodičské oprávnenie na osobné auto, nákladné auto alebo kamión. Do úvahy sa vždy berú: dĺžka trasy jazdy, preprava cestujúcich, preprava nebezpečného či nadrozmerného nákladu. U diabetikov sa posudzuje stav žiadateľa, či utrpel ťažkú hypoglykémiu, aké má komplikácie (hlavne očné) a vodiči sa musia pravidelne podrobovať lekárskej prehliadke. Osoba, ktorá sa lieči inzulínom, prípadne inými liekmi, môže byť spôsobilá na výkon daného povolania na základe stanoviska lekárskeho vyšetrenia.

 

Pozor na hypoglykémiu pri šoférovaní!

U diabetika, najmä ak sa lieči derivátmi sulfonylmočoviny alebo inzulínom, patrí k rizikovým situáciám spojeným s vedením motorového vozidla hypoglykémia. Tá môže významne zhoršiť vnímanie okolia, rozhodovanie (vyhodnotenie aktuálnej situácie) a rýchlosť reakcie (schopnosť reagovať na vonkajšie podnety). Každý diabetik by mal mať pri sebe sladký nápoj, tablety hroznového cukru alebo iný zdroj rýchlo pôsobiaceho cukru (napr. cukor, piškóty, keksy, ovocie atď.). Príčinou hypoglykémie môže byť podanie nadmerného množstva inzulínu alebo tabliet (perorálnych antidiabetík), väčšia športová alebo iná fyzická záťaž, málo jedla, jeho neskorší príjem alebo úplné vynechanie, požitie alkoholu, zmeny v dávkovaní inzulínu, prípadne aplikácia inzulínu do namáhanej končatiny (napr. do nohy pred cvičením).

 

Nebezpečenstvo hypoglykémie pri šoférovaní

Nebezpečenstvo hypoglykémie spočíva v zhoršení mozgovej činnosti. Tá sa môže prejaviť napríklad spomaleným alebo neúplným vnímaním okolia a rozmazaným videním. Ďalšími prejavmi sú spomalené, nesprávne alebo dokonca úplne chybné rozhodovanie sa a v konečnej fáze hypoglykémie strata vedomia, čo by malo iste tragické následky. Treba si však uvedomiť, že i počiatočné príznaky hypoglykémie, ktorými sú pocit nervozity a hladu, môžu významne zhoršiť reakčné schopnosti, a zapríčiniť tak kolíziu.

 

Najčastejšie príznaky hypoglykémie

Intenzívny pocit hladu, potenie, nervozita, bledosť kože, búšenie srdca, chvenie, prípadne triaška, najmä rúk.

 

Príznaky ťažkej hypoglykémie

Rozmazané videnie, spomalené myslenie, nesúvislá reč, dezorientácia, strata vedomia.

 

Ako minimalizovať riziko hypoglykémie?

Ideálne je udržiavať glykémiu počas jazdy nad hodnotou 5,5 mmol/l. Pred začiatkom jazdy si vždy zmerať glykémiu a ak je nižšia ako 5,5 mmol/l, najesť sa. U ťažších stavov merať glykémiu počas jazdy aspoň raz za hodinu, počas šoférovania mať po ruke sladký nápoj pre prípad blížiacej sa hypoglykémie, nešoférovať, kým dobre nepoznáme príznaky hypoglykémie. V tomto prípade sa hypoglykémia môže objaviť náhle a vtedy nie je možné na ňu primerane zareagovať

 

Čo robiť pri hypoglykémii?

Pri najmenšom podozrení na hypoglykémiu treba okamžite automobil zastaviť a vybrať kľúč zo zapaľovania. Skúsení pacienti prichádzajúcu hypoglykémiu už veľmi bezpečne poznajú, menej skúsení by si mali hladinu cukru overiť glukomerom. Ak ide o hypoglykémiu, treba okamžite užiť malú dávku cukru (napr. vo forme kocky cukru, glukózového koncentrátu, cukrom sladeného nápoja, nie však typu light). Odporúčané množstvo cukru sa pohybuje okolo 10 – 40 g podľa závažnosti a hodnoty glykémie. Orientačne sa dá počítať s tým, že 10 g cukru zvýši glykémiu približne o 0,7 mmol/l (10 g cukru zodpovedá 1 dl ovocného džúsu alebo kolového nápoja). Pri ťažkej hypoglykémii môže nastať situácia, že si pacient nie je schopný pomôcť sám (je dezorientovaný alebo v bezvedomí) a v takýchto prípadoch je nevyhnutné okamžite privolať odbornú pomoc (rýchlu záchrannú službu). Po prekonanej hypoglykémii treba počkať minimálne 45 minút, kým sa organizmus nezotaví a kým sa jeho nervové funkcie nevrátia na obvyklú úroveň. Preto by sme sa pred uplynutím spomínaných 45 minút nemali púšťať do ďalšej jazdy.

 

Jazda za nepriaznivých okolností

  • Hmla: nepredbiehať, použiť hmlové svetlá, udržiavať dostatočnú vzdialenosť od kraja i stredu vozovky, pri veľmi zlej viditeľnosti stiahnuť okná alebo zastaviť.
  • Dážď: pozor na šmyk, pozor na „vodnú sprchu“ pri jazde za nákladným vozidlom a pri jeho predbiehaní, pri daždi treba mať k dispozícii kvalitnú zmes v ostrekovači na umytie čelného skla.
  • Noc: čisté predné sklo zreteľne zvyšuje viditeľnosť, je lepšie sa držať pri stredovej deliacej čiare vozovky, pozor na mikrospánok – ten často vyvoláva sledovanie červených svetiel vozidla pred nami, pozor na neosvetlených chodcov, cyklistov a motoristov, najmä pri jazde cez obec.
  • Sneh: nezanedbávať výmenu zimných pneumatík – brzdná dráha na snehu je oveľa dlhšia ako na suchej ceste (napr. pri rýchlosti 50 km/h pri zimných pneumatikách je cca 43 m!), pozor na šmyk, pozor pri teplotách okolo 0 ºC, keď najčastejšie vzniká námraza.

 

MUDr. Miloš BUBÁN
Gastrocentrum Bajkalská s. r. o., Bratislava

Späť na zoznam