Bolesti na hrudníku nie sú vždy iba „OD SRDCA“

Bolesti na hrudníku sú v prvom rade pre pacienta bolesťami, ktoré spôsobuje choré srdce a tak ich pripisuje práve tomuto orgánu. Avšak bolesti na hrudníku môžu mať aj nekardiálne príčiny a je ich dokonca oveľa viac.

 

My sa ale tentoraz pristavíme pri bolestiach, ktorých príčinou môže byť chorý  tráviaci systém. Musíme vtedy myslieť predovšetkým na ochorenie pažeráka, žalúdka, žlčových ciest a pankreasu. Bolesti sa môžu z týchto orgánov prenášať na miesta, ktoré sa pripisujú srdcu a neraz sú aj popis bolestí a pocity u pacienta také podobné, že môže prísť k omylu. Prirodzene podrobné vyšetrenie, anamnézou počnúc, nás nakoniec privedie, alebo malo by, k správnej diagnóze.

 

Začneme pažerákom, ktorého hlavnou funkciou je posun potravy do žalúdka. Má úlohu aj pri zábrane vstupu žalúdočného obsahu späť do pažeráka (reflux), ale podľa potreby musí umožniť i vracanie. K hlavným príznakom ochorenia pažeráka patrí okrem sťaženého hltania tiež u mnohých ľudí známe pálenie záhy (pyróza), grganie, návrat stravy zo žalúdka do pažeráka a najmä bolesti na hrudníku, ktoré v rámci diferenciálnej diagnostiky treba správne spoznať a „očistiť“ od bolestí, ktoré by mohli byť typickými bolesťami na hrudi pri ischemickej chorobe (stenokardie) alebo tlakmi na hrudi pri kardiovaskulárnych chorobách.

 

Na pažeráku rozoznávame neuromuskulárne poruchy (nervovo-svalové), hiátové hernie (kedy sa časť pažeráka so žalúdkom pretláča cez bránicu do hrudnej dutiny), zápaly pažeráka, refluxnú chorobu pažeráka, nádory pažeráka a iné ochorenia, ktorých sprievodným príznakom môžu byť spomínané bolesti na hrudi.

 

Najčastejšie sa jedná o hiátové hernie a refluxnú chorobu. Pri hiátovej hernii ide o presunutie žalúdko-pažerákového spojenia a/alebo časti žalúdka pažerákovým hiátom do hrudnej dutiny. Poznáme viac typov, ale dôležitá je aj možnosť komplikácie, pri ktorých tiež býva bolesť na hrudníku, najmä v dolnej časti (príde k zatlačeniu časti žalúdka). V rámci diferenciálnej diagnostiky pri bolestiach hrudníka musíme myslieť aj na zápaly pažeráka. Tie môžu mať príčinu infekčnú (najčastejšou je kandidóza), chemickú (po kyselinách a lúhoch), alebo inú. Avšak v praxi sa môžeme stretnúť aj so sliznicou pažeráka poškodenou liekmi pri ich nedostatočnom zapití tekutinou (KCl, bifosfonáty).

 

Najčastejšou príčinou bolestí, ktoré pripomínajú ochorenie srdca a typické bolesti na hrudi stenokardie je refluxná choroba pažeráka. V populácii sa vyskytuje približne od 2 do 5 %. Pri nej dochádza k dráždeniu dolnej časti pažeráka a zápalu sliznice.

 

Príčinou je porušená funkcia žalúdkovo-pažerákového (gastroezofageálneho) spojenia, nedostatočná zatváracia funkcia dolného zvierača pažeráka. Často sa spája aj s hiátovou herniou, o ktorej sme hovorili už vyššie. Práve pri tomto ochorení býva často okrem pálenia záhy aj pacientami udávaná bolesť v nadbrušku, teda epigastriu (časť brucha nad žalúdkom), neraz aj s vyžarovaním do oblasti srdca, za hrudnú kosť a pod. Jednoduchým vyšetrením (endoskopia) sa objektivizuje a úspešne lieči, i keď sa zvykne vracať. Bolesti môžu spôsobiť aj vredy pažeráka, trhliny na dolnej časti pažeráka (napr. Mallory-Wiessov syndróm po ťažkom zvracaní), ale aj divertikuly (vydutiny, slepé výchlipky dutého orgánu) pažeráka niekedy vyvolajú pocit tlakovej bolesti. Pre úplnosť spomíname smutnú kapitolu ochorení pažeráka, a to sú zhubné nádory, ktoré sú v čase ťažkostí už často v štádiu, keď pomoc pacientovi nie je taká, ako by sme si želali.

 

Samozrejme, nezabúdame ani na orgány tráviaceho traktu, ktoré sú uložené podstatne nižšie, ako je oblasť srdca, ale môžeme sa stretnúť s prípadom, keď pri ich ochorení pacient pridáva k iným ťažkostiam aj bolesti v oblasti hrudníka, za hrudnou kosťou. Niekedy tak robí pri zápaloch sliznice žalúdka, pri vredovej chorobe, pri nádore žalúdka, ktorý je uložený vysoko a prerastá až do pažeráka,  Rovnako sa môžu objaviť aj ťažkosti pri zápalových chorobách žlčníka, podžalúdkovej žľazy, kamienkoch v žlčníku a žlčových cestách. V týchto prípadoch sú ale dominantné iné príznaky.

 

Lekár nikdy nesmie zabudnúť na presné odobratie anamnézy. Pri pozornom počúvaní pacienta a kladení otázok nám sám neraz prezradí diagnózu. Doplníme vlastné vyšetrenia a k tomu všetky vyšetrenia, ktoré vedú k správnej diagnostike. Jedná sa nielen o vyšetrenia krvi a moču, ale aj prístrojové vyšetrenia. V gastroenterológii napr. endoskopia, rtg pasáž, CT a MR vyšetrenia, endosonografia, PH metria, radionuklidová scintigrafia, manometria, a mnohé ďalšie.

 

Ako teda sami vidíme, bolesť na hrudníku nie je vôbec jednoduchá a jej príčinou môžu byť mnohé iné orgány a nielen srdiečko, na ktoré pri týchto bolestiach najčastejšie myslíme.

 

Späť na zoznam