Žltačka typu C je tichý zabijak

žltačka, Žltačka typu C je tichý zabijak

Je vaša pečeň v ohrození?

 

Pečeň je pre život nevyhnutný orgán. Jej závažné poškodenie sa môže skončiť až smrťou.

 

Slovensko je na štvrtom mieste v Európe v úmrtnosti na ochorenia pečene. Medzi veľmi závažné patria aj vírusy, ktoré spôsobujú hepatitídu C známu ako žltačka typu C. Odborníci predpokladajú, že na Slovensku žije až 35-tisíc ľudí s týmto vírusom, pričom viacerí o svojom ochorení vôbec nevedia. Vírus hepatitídy C prežíva v pečeni, kde po vniknutí do zdravých pečeňových buniek spôsobí zápal.  Po čase sa môže prejaviť poruchou jej funkcie. Príznaky ako únava či nechutenstvo si len málokto spojí so závažným ochorením, preto sa táto žltačka často označuje aj ako tichý zabijak.

 

V rozhovore nám pani profesorka Gazdíková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave priblíži úskalia tejto choroby.

 

Žltačka typu C, ktorú spôsobuje vírus hepatitídy C, je označovaná ako tichý zabijak. Môžete nám povedať, prečo dostala práve toto pomenovanie?

Vírus hepatitídy C je vyvolávateľom žltačky typu C, ktorá sa v akútnom štádiu nemusí prejaviť vôbec. Prípadne sa prejavá iba miernymi príznakmi, ktoré pripomínajú chrípku alebo iné bežné vírusové ochorenia, a preto sa väčšinou nediagnostikuje. U niektorých ľudí po prekonaní akútnej infekcie vírusom hepatitídy C prechádza toto ochorenie do chronickej hepatitídy C, čo znamená, že ochorenie trvá dlhšie ako pol roka. Nakoľko vírus hepatitídy C prežíva v pečeni, v priebehu desaťročí môže u časti pacientov nebadane poškodzovať pečeň. Následne môže viesť až k jej nezvratnému závažnému poškodeniu so vznikom cirhózy alebo rakoviny pečene. A práve preto, že sa u niektorých nakazených ľudí diagnostikuje infekcia vírusom hepatitídy C až v pokročilom štádiu ochorenia pečene, sa zvykne tento typ hepatitídy označovať aj ako tichý zabijak.

 

žltačka, Žltačka typu C je tichý zabijak

Čiže pacient môže mať žltačku aj niekoľko rokov, a nemusí o tom vedieť?

Áno, presne tak. A práve to je príčina spomínaných závažných poškodení pečene spôsobených vírusom hepatitídy C. Nakoľko sú príznaky na začiatku ochorenia podobné chrípke, veľa ľuďom ani nenapadne, že by sa mohlo jednať o infekciu spôsobenú vírusom hepatitídy C a vôbec nevyhľadajú lekára. Následne dôjde k zlepšeniu klinického stavu, úplne zabudnú na prekonanú „chrípku“ a stále majú v organizme vírus hepatitídy C, ktorý poškodzuje hlavne pečeň, ale môže spôsobovať aj postihnutie iných orgánov, napríklad obličiek, svojimi tzv. mimopečeňovými prejavmi.

 

Aké sú najčastejšie príznaky tohto ochorenia, vieme ich sami rozpoznať?

Žiaľ, príznaky sú veľmi všeobecné, nešpecifické a ľahko zameniteľné s bežnými ochoreniami, ako sú napríklad infekcie dýchacích ciest, chrípka a podobne. Môže sa prejavovať únavou, nevoľnosťou, nechuťou do jedla, poruchami trávenia. Laboratórnym znakom môžu byť aj dlhodobo zvýšené pečeňové testy, ktorých príčina nebola jasne stanovená. Niekedy sa pripisuje stukovateniu pečene, ktoré je typické pre obéznych pacientov. Preto možnou rizikovou skupinou sú aj pacienti, ktorí dlhodobo užívajú prípravky na podporu pečene, bez toho, aby u nich bola práve vírusová príčina poškodenia pečene vylúčená. Mnoho nakazených ľudí však tieto príznaky vôbec nepociťuje a dokonca ani normálne pečeňové testy nevylučujú infekciu vírusom hepatitídy C.

 

Žltačka typu C je často spájaná s narkomanmi. Ako sa môžeme infikovať žltačkou typu C?

Žltačka sa netýka iba drogovo závislých. Vírus bol prvýkrát identifikovaný až v roku 1989 a až v roku 1992 sa zaviedla laboratórna metóda, ktorá umožňuje stanoviť prítomnosť vírusu hepatitídy C v krvi. Nakoľko sa prenáša hlavne priamym kontaktom s ľudskou krvou, bola pred rokom 1992 najčastejšou príčinou prenosu tohto vírusu transfúzia krvi alebo iných krvných preparátov, alebo chirurgické výkony. Mnoho pacientov zabudlo, že mali pred 25 rokmi transfúziu krvi a nájsť presnú príčinu prenosu je niekedy náročné až nemožné. Získať vírus je možné aj kontaktom s akoukoľvek nesterilnou ihlou, a to platí nielen pre užívateľov drog, ale tiež pri tetovaní alebo pírsingu, realizovanom u menej zodpovedných poskytovateľov takýchto služieb. Ďalšou možnou cestou infikovania sa vírusom hepatitídy C je dokonca aj ošetrenie u zubára alebo akupunktúra pri nedodržaní všetkých potrebných hygienických zásad s požívaním jednorazového zdravotníckeho materiálu (napr. ihly).

 

žltačka, Žltačka typu C je tichý zabijak

 

Dá sa ochorenie liečiť?

V súčasnosti je liečba žltačky typu C takmer stopercentne účinná. Pre pacienta nie je náročná a je veľmi dobre tolerovaná. Na trhu sú k dispozícii lieky, ktoré pacienti užívajú v pravidelných intervaloch, pričom sú pravidelne ambulantne sledovaní a vôbec nie je potrebná hospitalizácia.

 

Čiže dá sa počas liečby žltačky viesť plnohodnotný život?

Áno, samozrejme. Pacient je poučený o liečbe a ako má k nej aj pristupovať. Ak máme podozrenie, že trpíme žltačkou C, aké kroky máme podstúpiť? Navštíviť všeobecného lekára a požiadať ho o cielené vyšetrenie protilátok proti tomuto vírusu a v prípade ich pozitivity o poukázanie na odborné infektologické, prípadne hepatologické vyšetrenie.

 

Ako sa môžeme chrániť pred touto zákernou chorobou, existuje prevencia?

Prevencia žltačky typu C spočíva v dodržiavaní zásad, ktorými sa zabráni prenos krvou prenosných ochorení. Treba sa vyvarovať najmä zákrokom, pri ktorých sa porušuje celistvosť kože, napr. pírsing a tetovanie, najmä ak nemáme záruku, že sa robia jednorazovými pomôckami, alebo spoľahlivo sterilizovanými. Vyhýbať sa spoločnému používaniu ostrých predmetov, ako sú napr. žiletky, holiace strojčeky, manikúry. Narkomani by sa mali vyhnúť spoločnému používaniu ihiel a striekačiek. Na zabránenie prenosu sexuálnou cestou je potrebné používať kondómy.

 

Je možné dať sa zaočkovať proti hepatitíde C?

Žiaľ nie, lebo napriek veľkým snahám sa ani za 28 rokov od objavenia vírusu na rozdiel od hepatitídy A a B nepodarilo vyrobiť očkovaciu látku.

 

Zoznam centier, kde sa lieči hepatitída C aj s telefonickými kontaktmi

Viac informácií o možnom riziku získate vo svojej PLUS lekárni. Dostupné po celom Slovensku.